Yukko'da müşteri mutluluğu standart !


Ortaklarımızın olan halka açık şiketlerin, dünya çapında yürüttükleri büyük çaplı operasyonlardan elde ettikleri Kurumsal Yönetim Prensipleri, Şeffaflık, Sorumluluk, Hesap Verebilirlik ilkelerimiz ile Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımız ile bu yüksek değerler çerçevesinde güvenilir bir İş Ortağı olarak hem ülkemizin büyümesine, istihdam sağlanmasına ve her alanda kalitenin artmasına katkı sağlamak hedefindeyiz.


Yukko Türkiye'de halka açık olarak faaliyet gösteren Arena Bilgisayar'ın iştirakidir.